Polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane przez Sąd

Dane osobowe przetwarzane są w Sądzie Rejonowym w Raciborzu w następujących celach:

  1. wykonywania zadań w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do uczestników postępowań sądowych, t.j. dane uczestników postępowań,

  2. zawierania i realizacji umów, t.j. dane osobowe stron umów zawieranych przez sąd oraz osób wyznaczonych do kontaktu w ramach realizacji tych umów,

  3. prowadzenia rekrutacji pracowniczej, t.j. dane osobowe kandydatów do pracy

  4. prowadzenia i dokumentowania zatrudnienia w sądzie, organizowania i prowadzenia opieki socjalnej wobec pracowników, emerytów i rencistów, t.j. dane osobowe pracowników sądu

  5. zapewnienia możliwości kontaktu użytkownikom strony i uczestnikom postępowań, t.j. dane kontaktowe tych osób.

Ponadto, podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. publiczny adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp. Dane te są zbierane automatycznie i służą do celów statystycznych.

Zebrane informacje dotyczą zapytań http kierowanych do naszego serwera, np. publiczny adres IP komputera, z którego zostało skierowane zapytanie, czas nadejścia zapytania, adres URL strony poprzednio odwiedzanej strony przez użytkownika, jeżeli przejście do strony sądu nastąpiło przez odnośnik, oznaczenie czasu połączenia, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http).

Sposób wykorzystywania gromadzonych danych

Dane osobowe gromadzone przez sąd przetwarzane są co do zasady w celu prowadzenia postępowań, realizacji umów, zatrudnienia w sądzie.

Dane związane z plikami cookies mogą zostać użyte wewnętrznie do wykonywania statystyk odwiedzin oraz analizy najczęściej odwiedzanych linków celem podwyższenia funkcjonalności strony Sądu.

Informujemy, że adres e-mail podawany przez użytkowników w formularzu udostępnionym w niniejszym serwisie internetowym jest używany jedynie do przesłania odpowiedzi na złożone zapytanie.

Zasady stosowania plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie są używane do identyfikacji użytkowników serwisu, nie są zbierane w odniesieniu do konkretnych osób fizycznych. Zbierane informacje przeznaczone są wyłącznie na użytek Sądu, w związku z utrzymywaniem serwisu internetowego. Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Sąd Rejonowy w Raciborzu wykorzystuje pliki cookies wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.raciborz.sr.gov.pl, ale może spowodować utrudnienia.

Sposób kontaktu z Sądem w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z wyznaczonym przez Sąd Inspektorem Ochrony Danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@raciborz.sr.gov.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są pod linkiem: www.raciborz.sr.gov.pl/index.php?id=731&id2=729

Informacje o prawach

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Sądzie Rejonowym w Raciborzu, posiada prawo do informacji o zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. W przypadku przetwarzania opartego na przesłance realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Realizacja niektórych z wymienionych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym w szczególności z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są pod linkiem: www.raciborz.sr.gov.pl/index.php?id=731&id2=729

Opis sposobu zabezpieczenia przetwarzanych danych

Sąd Rejonowy w Raciborzu dokłada staranności w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych i zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności, w tym w szczególności zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną. W tym celu stosowane są środki organizacyjne i techniczne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa tych danych osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Sąd Rejonowy w Raciborzu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez jej ponowną publikację.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony www.raciborz.sr.gov.pl

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 11 008
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 05.03.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry