Konta bankowe

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 

 • Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
  NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000

 • Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
  Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
  waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
  waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
  waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
  waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
  waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

 • Konto sum na zlecenie (opłaty do Rejestru spadkowego, zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
  NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000

   

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 30 056
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 22.08.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry