Komornicy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2020.121 j.t.) komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4. Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.;

Komornik poza wyżej wymienionymi zadaniami wykonuje również następujące czynności:

1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2. sporządza protokół stanu faktycznego;
3. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Nr II Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Jacek Banaszkowski
od:.01.01.2018r.
Kancelaria Komornicza w Raciborzu

Adres: ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 415 77 25
Adres poczty elektronicznej: raciborz2@komornik.pl

Przyjęcia stron w Kancelarii odbywają się codziennie w godzinach : 8.oo – 15.oo

Komornik  przyjmuje strony w środy w godzinach : od 10.oo – 15.oo

Nr konta:
80 1050 1328 1000 0004 0360 2683

 

 

Nr III Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Tomasz Głowacki
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Opawska 14/2, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 74-09-225
adres poczty elektronicznej: raciborz.glowacki@komornik.pl
adres strony internetowej: http://komornikraciborz.com.pl

Godziny pracy kancelarii :

- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek : 8.3o – 15.3o

- środy : 8.3o – 17.oo

Komornik przyjmuje strony w środy w godzinach : od 13.oo  - 16.oo


Alior Bank S.A. Nr konta:
57 2490 0005 0000 4600 3582 8484

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Tomasza Głowackiego spraw z wyboru.

Nr IV Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Ludwika 4/5, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 417 50 29
Adres poczty elektronicznej: kontakt@komornik-raciborz.pl
Adres strony internetowej: http://komornik-raciborz.pl
 
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.oo do 16.oo

Komornik przyjmuje strony w poniedziałek w godzinach od 12.oo do 15.oo

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju informuję, iż od dnia 31 maja 2021r. przywraca się możliwość:
- dokonywania wpłat gotówkowych w Kasie Kancelarii Komorniczej nr IV w Raciborzu;
- osobistego składania pism i dokumentów w Kancelarii Komorniczej nr IV w Raciborzu;
- osobistego przyjmowania interesantów w Kancelarii Komorniczej nr IV w Raciborzu.

W godzinach pracy kancelarii czynne jest BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW z którym można się kontaktować telefonicznie 509 134 237, 505 051 241, 502 238 149 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@komornik-raciborz.pl

Nr konta:
03 1050 1344 1000 0023 5621 4144

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Sławomira Kaźmierczaka spraw z wyboru.

 

Nr V Kancelaria Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Remigiusz Korzec
Kancelaria Komornicza w Raciborzu

Adres: ul. Willowa 18, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 415 85 39
Adres poczty elektronicznej: raciborz1@komornik.pl

Nr konta:
07 1020 2472 0000 6502 0125 9571

Sąd Rejonowy w Raciborzu na podstawie art. 8 ust. 9 u.k.s. zawiadamia, iż w stosunku do Komornika zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania przez Komornika Remigiusza Korca spraw z wyboru.

Przyjęcia stron w Kancelarii Komorniczej odbywają się codziennie w godzinach pracy Kancelarii tj. 7.3o- 15.3o.

Komornik przyjmuje strony w czwartki w godzinach : od lO.oo - 14.3o.

 

Inne Kancelarie Komornicze

Dane teleadresowe pozostałych Kancelarii komorniczych znajdą Państwo na stronie: Katowickiej Izby Komorniczej.

 

Krajowa Rada Komornicza

Strona Krajowej Rady Komorniczej: komornik.pl.

 

Podstawa prawna:

§ 122 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 34 747
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 26.05.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry