Strona główna / Podstawa działania / Sposób i kolejność przyjmowania i załatw. spraw

Sposób i kolejność przyjmowania i załatw. spraw

Wersja archiwalna zmieniona dnia 19.02.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Raciborzu  załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych w kolejności ich wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie cywilnych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

 


Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 298
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry