Strona główna / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor został powołany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Raciborzu na podstawie:

- art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. r. (Dz.U. z 2020.365 j.t.).

Dane kontaktowe Inspektora:

Joanna Łukaszyk, adres e-mail: iod@raciborz.sr.gov.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 14.06.2019
Dokument oglądany razy: 3 155
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 11.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry