Strona główna / Dla interesantów / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Sąd Rejonowy przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczącej działalności sądu, jest Prezes sądu.

Skarga powinna zawierać:

  • datę wniesienia skargi/wniosku
  • imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
  • zwięzłą treść skargi/wniosku
  • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:

  • gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
  • gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - drog pocztową kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Rejonowy w Raciborzu
ul. Nowa 29
47-400 Racibórz

lub:

- w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Raciborzu,

- w Biurze Podawczym,

za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres  e-mail:administracja@raciborz.sr.gov.pl

Wzór skargi/wniosku

 

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w zakresie I Wydziału Cywilnego i V Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz dotyczących pracy sądu:

w siedzibie Sądu w każdą środę w godzinach 12.00 - 14.00, I piętro, pokój nr 110 po uprzednim sporządzeniu protokołu ze zgłoszenia skargi.

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w zakresie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz II Wydziału Karnego:

w siedzibie Sądu w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 14.00, II piętro, pokój nr 209 po uprzednim sporządzeniu protokołu ze zgłoszenia skargi.

- Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Raciborzu przyjmuje we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00 w pokoju nr 211

- Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Raciborzu przyjmuje w czwartki w godzinach od 11.00 do 13.00 w pokoju nr 210

- Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Raciborzu przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 14.00 w pokoju nr 209

- Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15.00 w pokoju nr 1.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 28.04.2017
Dokument oglądany razy: 5 767
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 11.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry