Sekcja Finansowa

 

Kompetencje

  1. Wynikające z działu V ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. r. (Dz.U. z 2020.365 j.t.),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2012 r. Nr 247, poz. 1476).

Główna Księgowa

Renata Jarosz
Telefon: (32) 45 94 609
Faks: (32) 45 94 612
Adres poczty elektronicznej:
Lokalizacja: pierwsze piętro, pokój 112

Kasa Sądu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Raciborzu kasa Sądu zostaje zamknięta z dniem 30.06.2020 r.

Od dnia 1.07.2020 r. opłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Raciborzu można dokonywać poprzez opłatomat znajdujący się na parterze budynku sądu.

Samoobsługowy terminal płatniczy (opłatomat) obsługuje sprzedaż e-znaków, umożliwia dokonywanie płatności (bez dodatkowych opłat) z tytułu dochodów budżetowych, wpłat na konto sum na zlecenie, sum depozytowych oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz Sądu Rejonowego w Raciborzu w formie  BEZGOTÓWKOWEJ, ZA POŚREDNICTWEM KART PŁATNICZYCH.

Jednocześnie informujemy, że nadal można wnosić opłaty sądowe w formie bezgotówkowej tradycyjnym przelewem na odpowiednie rachunki sądów.

Informujemy również, iż od 1 lutego 2020 roku opłat sądowych w formie gotówkowej można dokonywać  w punktach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji).

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Raciborzu nie dokonuje zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.
 
(Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 15.12.2008
Dokument oglądany razy: 13 306
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 11.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry