Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Raciborzu

Dyrektor Sądu

Krzysztof Mika

Miejsce urzędowania: pokój nr 113, piętro I.
Telefon: (32) 45 94 608
Faks: (32) 45 94 609
e-mail: dyrektor@raciborz.sr.gov.pl

Zakres działania Dyrektora Sądu

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd ustawowych zadań,
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Podstawa prawna:

Kompetencje wynikające z art. 21 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. r. (Dz.U. z 2020.365 j.t.) oraz :

§ 23 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 1, § 31, § 42 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 2019.1141).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 11.02.2014
Dokument oglądany razy: 12 517
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 11.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry