Podstawa prawna

Status prawny lub forma prawnej jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Raciborzu.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. r. (Dz.U. z 2020.365 j.t.).

 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. r. (Dz.U. z 2020.365 j.t.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141). Obszar właściwości Sąd Rejonowy w Raciborzu obejmuje swoją właściwością miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu utworzone zostały następujące Wydziały

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Pracy - zlikwidowany
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przedmiot działalności i kompetencje

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 10 796
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 11.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry