Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
    Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:
- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Nieodpłatną pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat.

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  
- od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w Szkole Podstawowej w Rudach przy ulicy Rogera 2 w godzinach od 14:00 do 18:00.

Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone przez adwokata lub magistra prawa.

5) Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Raciborzu, ul.Szewska 3/8.

- poniedziałek : 11.00 - 18.00,

- wtorek, środa, piątek : 08.00 - 15.00,

- czwartek : 13.00 - 20.00,

- sobota : 09.00 - 13.00,

Telefony do osób pierwszego kontaktu czynne całą dobę: 510 497 993, 510 497 994.


Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem: 32 45 97 324

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc  prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Wykaz placówek na terenie powiatu raciborskiego swiadczących nieodpłatną pomoc prawną jest prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Wykaz instytucji udzielających bezpłanych porad prawnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

* * *

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej z ramienia Ministra Sprawiedliwości organizuje i koordynuje pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie województwa śląskiego. Podobne Ośrodki funkcjonują we wszystkich województwach, tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Działając w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi uruchomione zostaną bezpłatne porady prawne dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.
Aktualnie pokrzywdzeni zgłaszać mogą się do OPdOPP w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 21.
Zgłoszenia przyjmowane są:
- osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-18 oraz w piątek w godzinach 9-12,
- telefonicznie 33 822 46 90 / całodobowo
- e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
- Skype: pokrzywdzenibb
- GG: 40 84 359

W sytuacjach szczególnie trudnych, do pokrzywdzonego może dotrzeć wolontariusz-opiekun pokrzywdzonego. Informacje o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości uzyskania pomocy znajdują się na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

* * *

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem zadzwoń telefon 801 12 00 02.

Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 - 22:00 oraz w niedzielę i święta w godz. 08:00 - 16:00.

W środy w godz. 18:00 - 22:00 dyżurują prawnicy którzy udzielają porad prawnych.

Można także napisać maila na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info lub poszukać informacji na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info.

* * *

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rybniku. W ramach prowadzonego Ośrodka, pokrzywdzeni, świadkowie i ich najbliżsi mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, a także pomoc finansową w zakresie:

  • zakupu lub refundacji żywności, odzieży, bielizny, środków czystości i higieny osobistej,
  • dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, gaz, wodę, wywóz nieczystości,
  • finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
  • finansowania kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim nad którym opiekę sprawuje.

 czynne w godzinach:

poniedziałek 10-18
wtorek 12-20
środa 12-20
czwartek 09-17
piątek 09-17
sobota 10-14

kontakt telefoniczny: 733 785 340, 887 776 778, 603 085 016

* * *

Punkty pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najblirzszych.

  • Siedziba Caritas Diecezji Gliwickiej ul.Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, dni przyjęć: Wtorek 11.00-15.00, Czwartek 7.00-15.00 tel. +48 665 554 661
  • Osrodek Readaptacji Społecznej Fundacja "Zacisze Grażyny" ul.Leśna 4, 44-172 Niewiesze, dni przyjęć: Poniedziałek 7.00-15.00, Piątek 13.00-17.00 tel. +48 665 554 662

Dyżur telefoniczny pod wyżej wskazanymi telefonami czynny w dni powszednie w godz 18.00-22.00 w dni wolne od pracy w godz. 9.00-21.00.

e-mail: fundusz.postpenitencjarny@gmail.com

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 12 927
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 21.01.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry