Majątek

Sąd Rejonowy w Raciborzu dysponuje:

 • przekazaną w trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem przy ulicy Nowej 29 w Raciborzu, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, księga wieczysta nr GL1R/000292401/7
 • Majątkiem ruchomym, który stanowi wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności oraz służące ochronie osób i mienia, w tym m.in.:
  • system telewizji dozorowej,
  • wykrywacz metali,
  • instalacja przywoławczo – alarmowa,
  • instalacja przeciwpożarowa,sieci logiczne.

 

Majątek zbędny i zużyty.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), informujemy o składnikach majątku ruchomego, zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, przeznaczonych do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 15.04.2011
Dokument oglądany razy: 6 910
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 07.09.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry