Strona główna / Załatw sprawę przez internet / Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 700) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 17 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych.


W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online". 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Raciborzu: /uh9esk803d/skrytka

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 162), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych! 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Raciborzu: dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT XLS, XLSX, ODS, GIF, JPG, PNG, Tif, SVG, PDF, XML, całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dokumenty elektroniczne mogą zostać doręczone po zapisaniu ich na nośniku informatycznym.

Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane na nośniku informatycznym.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 23.10.2013
Dokument oglądany razy: 17 666
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 07.09.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry