Strona główna / Dla interesantów / Mediacja i mediatorzy

Mediacja i mediatorzy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 07.09.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Lista mediatorów dla Sądu Rejonowego w Raciborzu znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Gliwicach. Lista jest dostępna również w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Skrócona lista mediatorów z Raciborza i okolic znajduje się tutaj . Można się z nią zapoznać również na tablicy ogłoszeń przed Biurem Obsługi Interesantów w Raciborzu

Materiały o mediacji dla sędziów oraz wzory pouczeń dla stron są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

Scenariusz spotkania informacyjnego przygotowanego przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Pobierz PDF

Wzory wniosków o mediacje:

Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o alimenty Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o obniżenie alimentów Pobierz

Wniosek o zmianę sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o podwyższenie alimentów Pobierz

 Podstawa prawna:

Art. 157e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 52).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 4 421
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 07.09.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry