Strona główna / Informacje dodatkowe / Transition Facility 2006

Program: Transition Facility 2006

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów, realizowany w ramach programu: Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna
LOGO Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 29.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 119
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 29.12.2009
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry