II Wydział Karny

 

Przewodniczący Wydziału Karnego

Sędzia Jacek Lewicki Podział czynności

 

Sędziowie Wydziału Karnego

Sędzia Jerzy Domagała

Od 1.10.2017r. oddelegowany na podst. art.77§1pkt.2 prawa o ustroju sądów powszechnych (w brzmieniu przed zmianą przepisów z dnia 18 czerwca 2019 r.).

Podział czynności
Sędzia Anna Harupa-Zięba Podział czynności
Sędzia Monika Mańka Podział czynności
Sędzia Anna Maksoń-Prach Podział czynności

Asesor Sądowy Łukasz Mrzyk

Od 01.12.2017r.

Podział czynności

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Karnego

Danuta Rokita

Faks: (32) 45 94 618
Lokalizacja: pierwsze piętro, pokój 108

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 800 - 1500
środa: 800 - 1500
czwartek: 800 - 1500
piątek: 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Adresy poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej wydziału: karny@raciborz.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

  1. Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wnioski prokuratura o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  2. Rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie sie odpowiedzialności);
  3. Rozpoznawanie spraw o wykroczenia, w których wniesiono do sądu wniosek o ukaranie przez uprawnionych oskarżycieli publicznych.
  4. Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia Prokuratora Rejonowego o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 33 586
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 02.09.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry