Strona główna / Informacje / Pomoc prawna

Pomoc prawna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.12.2008.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,  
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,
4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:
- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat.

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  
- od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" z siedzibą w Mikołowie. Pomoc prawną świadczy radca prawny, adwokat lub osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Uprawnieni:

- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:
 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz placówek na terenie powiatu raciborskiego swiadczących nieodpłatną pomoc prawną jest prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Wykaz instytucji udzielających bezpłanych porad prawnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

* * *

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej z ramienia Ministra Sprawiedliwości organizuje i koordynuje pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie województwa śląskiego. Podobne Ośrodki funkcjonują we wszystkich województwach, tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Działając w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi uruchomione zostaną bezpłatne porady prawne dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.
Aktualnie pokrzywdzeni zgłaszać mogą się do OPdOPP w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 21.
Zgłoszenia przyjmowane są:
- osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-18 oraz w piątek w godzinach 9-12,
- telefonicznie (33) 822 46 90 / całodobowo
- e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
- Skype: pokrzywdzenibb
- GG: 40 84 359

W sytuacjach szczególnie trudnych, do pokrzywdzonego może dotrzeć wolontariusz-opiekun pokrzywdzonego. Informacje o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości uzyskania pomocy znajdują się na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

* * *

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem zadzwoń telefon 801 12 00 02.

Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 - 22:00 oraz w niedzielę i święta w godz. 08:00 - 16:00.

W środy w godz. 18:00 - 22:00 dyżurują prawnicy którzy udzielają porad prawnych.

Można także napisać maila na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info lub poszukać informacji na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info.

* * *

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rybniku. W ramach prowadzonego Ośrodka, pokrzywdzeni, świadkowie i ich najbliżsi mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, a także pomoc finansową w zakresie:

  • zakupu lub refundacji żywności, odzieży, bielizny, środków czystości i higieny osobistej,
  • dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, gaz, wodę, wywóz nieczystości,
  • finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
  • finansowania kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim nad którym opiekę sprawuje.

 czynne w godzinach:

poniedziałek 10-18
wtorek 12-20
środa 12-20
czwartek 09-17
piątek 09-17
sobota 10-14

kontakt telefoniczny: 733 785 340, 887 776 778, 603 085 016

Wszelkie dodatkowe informacje znajduja się na stronie www http://fopc.org.pl/

 * * *

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 5 789
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 16.12.2008
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry