Strona główna / Struktura organizacyjna / V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przewodniczący Wydziału Ksiąg Wieczystych

Arkadiusz Olejarnik Podział czynności

Referendarz Wydziału Ksiąg Wieczystych

Adrian Izdebski Podział czynności
Katarzyna Kłos-Trzcińska Podział czynności
Agnieszka Jurko-Skupień Podział czynności

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sylwia Nowak

Telefon:+48 (32) 45 94 640

Faks:+48 (32) 45 94 642

Ekspozytura Centralnej Informacji Nowych Ksiąg Wieczystych: +48 32 45-94-641

Lokalizacja: parter, pokój 1

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 900 - 1800
wtorek: 730 - 1430
środa: 730 - 1430
czwartek: 730 - 1430
piątek: 730 - 1430

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Informacja

Przeglądanie akt ksiąg wieczystych w archiwum KW możliwe jest codziennie w godz. 900 - 1300 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem (32) 4594640.

Adresy poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej wydziału: ksiegi.wieczyste@raciborz.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa Wydziału

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Raciborzu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r.
(Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (parter, pokój nr.1 - drzwi na lewo od wejścia głównego).

W Wydziale V Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (parter, pokój nr 1),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
      - stwierdzeniu nabycia spadku,
      - działu spadku,
      - podziale majątku,
      - zasiedzeniu,
      - przysądzeniu własności,
      - i innych
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Ekspozytura Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 15.12.2008
Dokument oglądany razy: 25 366
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 09.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry