Strona główna / Edukacja prawna

Edukacja prawna

Zapraszamy do korzystania z poradników i broszur przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przygotowując zajęcia z zakresu edukacji prawnej, proszę pamiętać, że każda pomoc, podręcznik, informator wydany był zgodnie ze „stanem prawnym” na określony dzień. Oznacza, to że przed wykorzystaniem, czy cytowaniem konkretnych przepisów należy się zapoznać z ich aktualnym brzmieniem. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiały do pobrania:

 

Edukacji prawna dzieci i młodzieży

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Raciborzu informuje o możliwości

składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o umożliwienie zwiedzania budynku Sądu lub udziału w rozprawach sądowych.

-   Wniosek winien być kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu i zawierać następujące informacje:

-   określenie celu wycieczki do Sądu (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);

-   określenie czasookresu wycieczki (miesiąc);

-   określenie ilości i wieku uczestników wycieczki;

-   podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikację PORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY„Przychodzi uczeń do prawnika….”

Pełnometrażowy film dokumentalny o historii raciborskiego sądownictwa i więziennictwa od średniowiecza do dziś.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 237
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 29.03.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry