Władze sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.02.2015.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Organy Sądu Rejonowego w Raciborzu

Prezes Sądu / I piętro pokój nr 110

SSR Marzena Korzonek

Telefon: (32) 45 94 600
Faks: (32) 45 94 612
Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

 

środa: 1200 - 1400

 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego

  • Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
  • Pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
  • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach;
  • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249).

 

Wiceprezes Sądu

SSR Ewa Kosiorowska

Telefon: (32) 45 94 600
Faks: (32) 45 94 612
Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 1200 - 1400

 

Zakres działania Wiceprezesa Sądu Rejonowego

  • Wypełnia wszystkie zadania powierzone Prezesowi Sądu w przypadku jego nieobecności.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 15 988
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 02.02.2015
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry