Strona główna / Informacje / Mediacja i mediatorzy

Mediacja i mediatorzy

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Lista mediatorów dla Sądu Rejonowego w Raciborzu znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Materiały o mediacji dla sędziów oraz wzory pouczeń dla stron są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki

Scenariusz spotkania informacyjnego przygotowanego przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Pobierz PDF

Wzory wniosków o mediacje:

Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o alimenty Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o obniżenie alimentów Pobierz

Wniosek o zmianę sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie o podwyższenie alimentów Pobierz

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 3 317
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 16.12.2008
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry