Komornicy

 

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Remigiusz Korzec
Kancelaria Komornicza w Raciborzu

Adres: ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 415 85 39
Adres poczty elektronicznej: raciborz1@komornik.pl

Nr. konta:
07 1020 2472 0000 6502 0125 9571

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Jacek Banaszkowski
od:.01.01.2018r.
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Bukowa 1, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 415 77 25
Adres poczty elektronicznej: raciborz2@komornik.pl

 

Nr. konta:
80 1050 1328 1000 0004 0360 2683

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Ludwika 4/5, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 417 50 29
Adres poczty elektronicznej: kancelaria@komornik-raciborz.pl
Adres strony internetowej: http://komornik-raciborz.pl

 

Nr. konta:
03 1050 1344 1000 0023 5621 4144

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Tomasz Głowacki
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Opawska 14/2, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 74-09-225
adres poczty elektronicznej: raciborz.glowacki@komornik.pl
adres strony internetowej: http://komornikraciborz.com.pl

Nr. konta:
76 1050 1230 1000 0090 3082 4818

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Tomasz Badura
Kancelaria Komornicza w Raciborzu
Adres: ul. Zamkowa 11, 47-400 Racibórz
Telefon: (32) 410-52-86
adres poczty elektronicznej: raciborz.badura@komornikid.pl

Nr. konta:
46 1020 3668 0000 5202 0477 7555

Inne Kancelarie Komornicze

Dane teleadresowe pozostałych Kancelarii komorniczych znajdą Państwo na stronie: Katowickiej Izby Komorniczej.

Krajowa Rada Komornicza

Strona Krajowej Rady Komorniczej: komornik.pl.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 15 156
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 05.09.2013
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry