Strona główna / Centrum Edukacji Prawnej

Centrum Edukacji Prawnej

Przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu działalność rozpoczęło Centrum Edukacji Prawnej. Jego funkcjonowanie objęte jest pilotażowym programem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Koordynatorem centrum pozostaje Pani Elżbieta Markiewicz, z którą można skontaktować się:

 • telefonicznie pod numerem 32 45 94 670;
 • mailowo na adres: centrumedukacjiprawnej@raciborz.sr.gov.pl

Głównym zadaniem Centrum jest edukacja prawna dzieci i młodzieży, a więc pogłębianie świadomości prawnej i propagowanie postaw poszanowania prawa wśród młodych ludzi. Jako, że podnoszenie świadomości prawnej powinno być nieodzownym elementem kształcenia młodych Polaków Centrum Edukacji Prawnej przygotowało dla szkół i pozostałych placówek oświatowych ofertę zajęć edukacyjnych. Jest ona skierowana zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

W ramach działalności Centrum Edukacji Prawnej zainteresowane placówki skorzystać mogą z pojedynczych lub kilku łącznie, wskazanych poniżej form edukacyjnych.

Placówki zainteresowane wzięciem udziału w proponowanych działaniach prosimy o składanie wniosków kierowanych do Centrum Edukacji Prawnej przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Wnioski mogą zostać złożone drogą pisemną lub mailową na adres: centrumedukacjiprawnej@raciborz.sr.gov.pl. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Centrum Edukacji Prawnej pod numerem telefonu 32 45 94 670.

Wniosek dotyczący udziału w zajęciach edukacji prawnej powinien zawierać następujące informacje:

 • określenie formy spotkania (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);
 • określenie przewidywanego czasookresu spotkania (miesiąc, dzień, godzina);
 • określenie ilości i wieku uczestników zajęć;
 • podanie danych opiekuna grupy oraz osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

Formy Edukacyjne

Zwiedzanie budynku sądu

Centrum Edukacji Prawnej umożliwia zwiedzanie wnętrz odrestaurowanego budynku sadowego przy ul. Wojska Polskiego 24. W ramach zwiedzania dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z miejscami służącymi potrzebom wymiarowi sprawiedliwości. Przedstawione zostaną sale rozpraw, cela dla osób pozbawionych wolności czy pokój przesłuchań dla nieletnich. Uczniowie uzyskają także informacje o podstawowych zasadach funkcjonowania sądu.

W ramach zwiedzania uczniowie będą mogli również zapoznać się z filmem o historii budynku sądu oraz o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości na terenie Raciborza.

Istnieje również możliwość zwiedzenia historycznego budynku sądu przy ul. Nowej 29,w tym m.in. pomieszczenia dla  osób pozbawionych wolności, przykładowej sali rozpraw, Niebieskiego Pokoju, Biura Obsługi Interesantów.

Do skorzystania z tej formy zachęcamy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Lekcje edukacyjne

Ta forma edukacji polega na przeprowadzeniu przez koordynatora Centrum Edukacji Prawej lekcji edukacyjnej dotyczącej wybranego zagadnienia prawnego.  Scenariusze zajęć oraz ich tematyka opracowane zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości. CEP proponuje przeprowadzenie lekcji na wskazane poniżej tematy:

Udział w symulacji rozprawy

Uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zachęcamy również do udziału w symulowanej rozprawie według wcześniej przygotowanego scenariusza. Podczas zajęć młodzi ludzie będą mogli wystąpić w rolach sędziego, prokuratora, obrońcy, oskarżonego, świadków. Dzieci i młodzież wspólnie przeanalizują sprawę i zaproponują sposób jej rozstrzygnięcia.

Udział w rozprawie w charakterze publiczności

Uczniom szkół ponadpodstawowych proponujemy także udział w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych i cywilnych, w charakterze publiczności.

Dzień z prawem w sądzie

Do szkół średnich adresowana jest również oferta udziału w zajęciach według programu Ministerstwa Sprawiedliwości: „DZIEŃ Z PRAWEM W SĄDZIE”, w ramach którego odbywa się spotkanie z sędzią, symulacja rozprawy sądowej, warsztaty z mediatorem oraz quiz podsumowujący wiedzę zdobytą na zajęciach (możliwa jest rezygnacja z poszczególnej formy zajęć).

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące tej formy zajęć: regulamin, formularz uczestnictwa, regulamin quizu i agenda.

 • Dzień z prawem w sądzie - formularz uczestnictwa PDF ODT DOC
 • Dzień z prawem w sądzie - agenda programu PDF
 • Dzień z prawem w sądzie - regulamin PDF
 • Regulamin qiuz - regulamin aplikacji quizme dostępnej w Internecie PDF

UWAGA! Udział w zajęciach „Dzień z prawem w sądzie” wymaga zgłoszenia na odrębnym formularzu oraz zapoznania się z regulaminem - linki do dokumentów znajdują się powyżej.

Spotkania dotyczące mediacji

Możliwy jest również udział uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w spotkaniach na temat mediacji rówieśniczej, które mogą odbywać się w ramach wizyt mediatorów w szkołach.

Spotkanie z sędzią

Możliwe jest również zorganizowanie spotkania w szkole w ramach zajęć wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie, w trakcie których sędziowie przedstawią informacje na temat np. źródeł prawa, zasad prowadzenia postępowania sądowego, praw i obowiązków obywatela, przedmiotu osądzanych spraw, mediacji oraz przybliżą codzienną pracę sądu i sędziego.
 
Wszelkie wskazane wyżej formy edukacji mogą zostać poszerzone o spotkanie z sędzią, który opowie o jego pracy i odpowie na pytania uczniów.

W zależności od potrzeb uczniów, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu zajęć edukacyjnych (np. z pominięciem lub połączeniem elementów form edukacyjnych wskazanych powyżej).

Wskazujemy także, że Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie czynności zaplanowanych podczas rozprawy (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy.

EDUKACJA PRAWNA

W ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży zapraszamy również do korzystania z poradników i broszur przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Szczegółowe zestawienie informacji o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostępne jest na stronie: Edukacja prawna - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przygotowując zajęcia z zakresu edukacji prawnej, proszę pamiętać, że każda pomoc, podręcznik, informator wydany był zgodnie ze „stanem prawnym” na określony dzień. Oznacza, to że przed wykorzystaniem, czy cytowaniem konkretnych przepisów należy się zapoznać z ich aktualnym brzmieniem. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiały do pobrania

Do pobrania materiały z serii „Przychodzi uczeń do prawnika” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży. Wśród materiałów znajdują się: poradnik dla uczniów poniżej i powyżej 12 roku życia, materiały audiowizualne i ćwiczeniowe.

Materiały do przeprowadzenia lekcji na temat prawa dostępne są na stronie: Materiały promocyjne i poradniki - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kazuśniki dla szkół

Wśród materiałów do pobrania znajdują się Kazuśniki to zbiory zadań adresowane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zostały przygotowane na bazie I edycji konkursu edukacyjnego o nazwie „Liga Sprawiedliwości". Kazuśnik to materiał edukacyjny, którym może posłużyć się nauczyciel przy prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji prawnej z różnych gałęzi prawa. Więcej informacji na temat konkursu Liga Sprawiedliwości znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/liga-sprawiedliwosci.

Z uwagi na dużą objętość pliku, kazuśniki dostępne są do pobrania dla nauczycieli na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: Materiały promocyjne i poradniki - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

- Kazuśnik dla uczniów szkoły podstawowej:

 https://drive.google.com/file/d/1jwpX3PJT7ZreXuiqdDoQ99bEfCz0uAI3/view.

- Kazuśnik dla uczniów szkoły ponadpodstawowej

https://drive.google.com/file/d/1INu2CS51cdYT_9wZWBmTp75Qrn9QkAfF/view

Konkurs Liga Sprawiedliwości

Więcej informacji na temat konkursu Liga Sprawiedliwości znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/liga-sprawiedliwosci

INICJATYWY SĄDU Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ

Na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu - Sąd Rejonowy w Raciborzu realizuje działania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców Raciborza, w tym dzieci i młodzieży. Oprócz wydarzeń, które odbyły się w ramach Tygodnia Mediacji 2018 roku tj. debaty eksperckiej i wykładu o mediacji, w 2019 roku realizowany jest nowy cykl edukacji prawnej „Mam prawo do...”. Szczegóły wydarzeń znajdują się w aktualnościach i na profilu Sądu na Facebooku.

Plakat MAM PRAWO DO... Plakat Wykład 15 marca Plakat Wykład Mediacje Rodzinne Plakat Wykład Mediacje Rodzinne Plakat Wykład Mediacje Rodzinne

Na parterze Sądu uruchomiono wyświetlanie pokazów slajdów- widocznych z poczekalni przed Biurem Obsługi Interesantów i Biura Podawczego oraz Wydziału V Ksiąg Wieczystych na temat mediacji, historii Sądu, funkcjonowania Sądu, najważniejszych zasad postępowań sądowych, praktycznego poradnika w danych rodzajach spraw.

 

Pełnometrażowy film dokumentalny o historii raciborskiego sądownictwa i więziennictwa od średniowiecza do dziś.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 5 569
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 29.04.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry