Strona główna / Aktualności

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INTERESANTÓW I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ

Wersja archiwalna zmieniona dnia 26.05.2020, 09:10.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.
Opublikowano: 26.05.2020, 09:10
Infografika

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, uczestników postępowań oraz pracowników Sądu uprzejmie informujemy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Raciborzu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2:

 

 

 1. Zakaz wstępu do budynku Sądu osobom chorym z objawami choroby zakaźnej, objętym kwarantanną lub izolacją domową, przebywającym z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 2. Zakaz wstępu do budynku Sądu osób innych niż wezwane do udziału w posiedzeniu/zawiadomionych o posiedzeniu lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę. Ochrona Sądu sprawdza posiadanie zawiadomienia/wezwania ewentualnie również /lub legitymacji służbowej (prokuratorzy, pełnomocnicy stron).
 3. Zakaz wstępu na rozprawę publiczności, osób towarzyszących i postronnych.
 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej na terenie całego Sądu. Wykonanie obowiązku sprawdza Ochrona Sądu.
 5. Przy wejściu do Sądu obowiązkowy pomiar temperatury ciała i dezynfekcja rąk.
 6. Możliwość przybycia na rozprawę nie wcześniej niż z 5-minutowym wyprzedzeniem.
 7. Wstęp na rozprawę wyłącznie w maseczkach. W razie przeciwwskazań zdrowotnych do ich noszenia obowiązkowa przyłbica. O zdjęciu maseczki może zdecydować tylko sędzia.
 8. Obowiązek zachowania odstępu min. 2 metrów od pozostałych osób na korytarzu i na sali rozpraw.
 9. Zakaz przynoszenia na rozprawę zbędnych rzeczy.
 10. Poruszanie się po budynku Sądu jest dopuszczalne tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.
 11. Obowiązek niezwłocznego opuszczenia Sądu przez uczestników rozprawy po jej zakończeniu.

Prosimy o przestrzeganie zasad.

W razie ich nieprzestrzegania, Ochrona Sądu ma prawo odmówić wstępu danej osoby na teren Sądu lub na salę rozpraw.

 

DZIĘKUJEMY ZA ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 223
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 26.05.2020, 09:10
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry