Strona główna / Aktualności

KOMUNIKAT-ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE: 16-22 MAJA 2020

Opublikowano: 12.05.2020, 14:55

Uprzejmie informujemy o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych do dnia 22 maja 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem* w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych określonych przez ustawę lub rozpoznanie których jako pilnych zarządził Prezes Sądu**. Jednocześnie wskazujemy, że obecnie w Parlamencie jest procedowany projekt zmian regulacji prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. O planach bezpiecznego „odmrażania” Sądów przeczytasz tutaj. Decyzje co do odbywania dalszych rozpraw i posiedzeń jawnych zapadną po ewentualnej nowelizacji prawa i wydaniu rekomendacji zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych Sądu.

Do 15 maja 2020 roku opublikujemy LISTĘ SPRAW, KTÓRE BĘDĄ ROZPOZNAWANE do 22 maja 2020 roku. Wszystkie osoby, których dotyczy udział w wyznaczonych posiedzeniach, prosimy o częste śledzenie naszej strony internetowej oraz oficjalnego konta Sądu na Facebooku.

Pozostałe ograniczenia działalności Sądu nadal obowiązują- do ich odwołania. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Podstawa prawna:

*art. 15zzs ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)

**art. 14a ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)"

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 605
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 12.05.2020, 14:55
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry