Strona główna / Aktualności

Wybory ławników kadencja 2020-2023

Opublikowano: 31.05.2019, 15:58

Szanowni Państwo

Rada Ławnicza przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

W nawiązaniu do treści artykułu 162 paragraf 7 ustawy z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz mając na uwadze zbliżające się wybory ławników uprzejmie wyjaśniam ,iż w celu uzyskania nieodpłatnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez kandydata na ławnika należy:

- w punkcie 11 zapytania o udzielenie informacji o osobie wskazać, iż osoba ubiegająca się o wydanie informacji jest kandydatem na ławnika w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

oraz

- do zapytania o udzielenie informacji dołączyć zaświadczenie stowarzyszenia , organizacji społecznej , zawodowej , która zgłosiła kandydata na ławnika do wyborów potwierdzające fakt zgłoszenia danej osoby do wyborów , a w przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza grupa co najmniej 50–ciu obywateli, należy dołączyć oświadczenie wraz z danymi osoby figurującej jako pierwsza na liście poparcia dla kandydata – zgodnie z paragrafem 6 artykułu 162 ustawy.

Bliższych informacji na temat zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego dla celów wyboru ławników, mogą Państwo poszukiwać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Również na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach, w zakładce aktualności –informacja dla kandydatów na ławników, znajduje się formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Z poważaniem

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Raciborzu SSR

Ewa Kosiorowska

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 658
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 31.05.2019, 15:58
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry