Strona główna / Aktualności

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:


Sąd w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu 2020

02.04.2020, 09:39

Autyzm poznaj zanim ocenisz W dniu 2 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu włączył się w obchody Światowego Dnia Autyzmu, choć z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa będą one miały inny wymiar niż w tamtym roku. W 2019 roku podświetlony na niebiesko Sąd budził duże zainteresowanie mieszkańców. Z uwagi na fakt, że obecnie podświetlenie Sądu mogłoby sprzyjać wychodzeniu ludzi z domów, odstąpiono od tej formy wsparcia, w obliczu trwającej narodowej kwarantanny. Dziś Sąd na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, realizuje akcję „Zaświeć się na niebiesko” (Light it up blue) online pod hasłem: „Poznaj zanim ocenisz” i #naniebieskodlaautyzmu w formie publikacji zdjęć z niebieskim elementem i promocją haseł przybliżających istotę autyzmu i zachęcających do pogłębienia wiedzy na ten temat. Sąd chcąc przeciwdziałać dyskryminacji i izolacji, po raz drugi przystąpił do akcji, aby edukować społeczeństwo na temat zaburzeń.

SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU W KWIETNIU 2020r – lista aktualizowana

27.03.2020, 12:54

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z dnia 20 marca 2020 roku, sygn. Adm. 0181-12/20 w dniach od 01.04.2020 roku do 30.04.2020 roku, odwołaniu podlegają rozprawy i posiedzenia jawne, za wyjątkiem spraw pilnych. W celu ułatwienia Państwu ustalenia, które sprawy będą rozpoznawane, sporządziliśmy: wykaz spraw, które nie podlegały odwołaniuPDF

LISTA MOŻE ULEC UZUPEŁNIENIU O SPRAWY PILNE ROZPOZNAWANE W WYDZIALE KARNYM

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.

Przedłużenie czasowego ograniczenia działalności Sądu

23.03.2020, 12:26

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz wstrzymaniu rozpoznawania spraw sądowych w kwietniu 2020 roku.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 31.03.2020 r. zmieniające Zarządzenie z dnia 12.03.2020 roku (Adm. 0181-7/20)

Zarządzenie PDF

Usprawiedliwianie nieobecności- informacja dla uczestników postępowań

20.03.2020, 10:20

Informujemy wszystkich uczestników postępowań (strony, świadków, biegłych itp.) o konieczności wcześniejszego (przed terminem rozprawy/posiedzenia) telefonicznego lub mailowego informowania sądu o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, przynależności do grupy ryzyka (np. seniorzy, choroby przewlekłe); objawach przeziębienia lub grypy, w tym gorączki; sprawowaniu opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół. Jednocześnie informujemy, że powinno to być wystarczające usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu/rozprawie.

Zarządzenie - Kuratorzy sądowi

17.03.2020, 15:58

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 17 marca 2020 roku, sygn. Adm. 0181-10/20 w sprawie wdrożenia procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom sądowym w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, wyrażono zgodę na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych) oraz zarządzono ograniczenie osobistych kontaktów stron z kuratorami zawodowymi do minimum na rzecz kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

ODWOŁANIE BADAŃ W I OZSS RACIBÓRZ

16.03.2020, 13:50

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 i zwiększającą się liczbą zakażeń wśród populacji w Polsce, odwołane zostają wszystkie badania specjalistyczne w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Raciborzu w okresie od dnia 28 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 marca 2020 roku w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 odwołane zostają wszystkie badania w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Raciborzu w okresie od 13 marca 2020r. do 27 marca 2020r.

Komunikat

16.03.2020, 13:40

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0181/9/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Raciborzu związanym z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 zawiesza się wydłużone godziny funkcjonowania Sądu Rejonowego w Raciborzu w poniedziałki (tzw. pełnienie dyżurów poniedziałkowych) z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania. Sąd Rejonowego w Raciborzu w poniedziałki funkcjonuje do godz. 15.30.

SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU W MARCU 2020r. – lista aktualizowana

13.03.2020, 16:14

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z dnia 12 marca 2020 roku, sygn. Adm. 0181-7/20 w dniach od 13.03.2020 roku do 31.03.2020 roku, odwołaniu podlegają rozprawy, za wyjątkiem spraw pilnych, które skierowano na rozprawę. W celu ułatwienia Państwu ustalenia, które sprawy będą rozpoznawane, sporządziliśmy: wykaz spraw, które nie podlegały odwołaniu PDF.

NIE JEST TO LISTA OSTATECZNA- MOŻE ULEC ZMIANIE I UZUPEŁNIENIU

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.

Informujemy, że sprawa z Wydziału Cywilnego I Co 212/17 została odwołana.

Komunikat i apel w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2

12.03.2020, 08:31

Infografika

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz.U poz 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nawiązując do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o:

Dzień Edukacji Prawnej 2020

11.03.2020, 10:01

InfografikaZ okazji Dnia Edukacji Prawnej, Sąd Rejonowy w Raciborzu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu zapraszają na wykład pt. „Konsumencie-nie daj się oszukać”. Wykład nie odbędzie sie dn. 13 marca - jest odwołany, kolejny termin zostanie podany wkrótce.

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2020

20.02.2020, 14:15

Infografika

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odbywa się w dniach 21 – 28 lutego 2020 roku.Do góry