Strona główna / Aktualności

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:


UTWORZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W RYBNIKU

02.07.2020, 12:51

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 roku w dniu 1 lipca 2020 roku został utworzony Sąd Okręgowy w Rybniku.

Od 1 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku. Ponadto do właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku należą Sądy Rejonowe z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor.

Strona internetowa: rybnik.so.gov.pl

Kondolencje

05.06.2020, 12:40

Infografika        Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Rybniku- Katarzyny Krawczyk-Mandrak. Katarzyna Krawczyk-Mandrak była cenionym sędzią rodzinnym, pracowała w rybnickim sądzie od 2002 roku. W latach 2015-2017 pełniła funkcję Prezesa Sądu, pracowała w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Była sędzią pełnym empatii i ludzkiego podejścia do drugiego człowieka. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi zmarłej oraz jej koleżankami i kolegami z Sądu Rejonowego w Rybniku.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INTERESANTÓW I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ

26.05.2020, 09:10

InfografikaW trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, uczestników postępowań oraz pracowników Sądu uprzejmie informujemy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Raciborzu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2:

 

 1. Zakaz wstępu do budynku Sądu osobom chorym z objawami choroby zakaźnej, objętym kwarantanną lub izolacją domową, przebywającym z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 2. Zakaz wstępu do budynku Sądu osób innych niż wezwane do udziału w posiedzeniu/zawiadomionych o posiedzeniu lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę. Ochrona Sądu sprawdza posiadanie zawiadomienia/wezwania ewentualnie również /lub legitymacji służbowej (prokuratorzy, pełnomocnicy stron).
 3. Zakaz wstępu na rozprawę publiczności, osób towarzyszących i postronnych.
 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej na terenie całego Sądu. Wykonanie obowiązku sprawdza Ochrona Sądu.
 5. Przy wejściu do Sądu obowiązkowy pomiar temperatury ciała i dezynfekcja rąk.
 6. Możliwość przybycia na rozprawę nie wcześniej niż z 5-minutowym wyprzedzeniem.
 7. Wstęp na rozprawę wyłącznie w maseczkach. W razie przeciwwskazań zdrowotnych do ich noszenia obowiązkowa przyłbica. O zdjęciu maseczki może zdecydować tylko sędzia.
 8. Obowiązek zachowania odstępu min. 2 metrów od pozostałych osób na korytarzu i na sali rozpraw.
 9. Zakaz przynoszenia na rozprawę zbędnych rzeczy.
 10. Poruszanie się po budynku Sądu jest dopuszczalne tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.
 11. Obowiązek niezwłocznego opuszczenia Sądu przez uczestników rozprawy po jej zakończeniu.

Prosimy o przestrzeganie zasad.

W razie ich nieprzestrzegania, Ochrona Sądu ma prawo odmówić wstępu danej osoby na teren Sądu lub na salę rozpraw.

 

DZIĘKUJEMY ZA ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE.

SPRAWY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 25 MAJA 2020r. DO 29 MAJA 2020r.

25.05.2020, 11:26
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem sprawPDF, które będą odbywać się w dniach od 25 maja 2020 roku do 29 maja 2020 roku.
 

SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU DO 22 MAJA 2020 r.

15.05.2020, 15:24
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem spraw, które nie podlegały odwołaniu i będą rozpoznawane do dnia 22 maja 2020 roku.


LISTA MOŻE ULEC UZUPEŁNIENIU O SPRAWY PILNE ROZPOZNAWANE W WYDZIALE KARNYM

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.

KOMUNIKAT-ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE: 16-22 MAJA 2020

12.05.2020, 14:55

Uprzejmie informujemy o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych do dnia 22 maja 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem* w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych określonych przez ustawę lub rozpoznanie których jako pilnych zarządził Prezes Sądu**.

SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU DO 15 MAJA 2020 r.

30.04.2020, 21:11
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem spraw, które nie podlegały odwołaniu i będą rozpoznawane do dnia 15 maja 2020 roku.


LISTA MOŻE ULEC UZUPEŁNIENIU O SPRAWY PILNE ROZPOZNAWANE W WYDZIALE KARNYM

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.

KOMUNIKAT-ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE W MAJU 2020

27.04.2020, 08:39

Uprzejmie informujemy o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych do dnia 15 maja 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem* w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych określonych przez ustawę lub rozpoznanie których jako pilnych zarządził Prezes Sądu**. Jednocześnie proces legislacyjny jest dynamiczny i regulacje prawne mogą ulec zmianie, co wpłynie na decyzje co do odbycia lub odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych na drugą połowę maja 2020 roku. W najbliższych dniach opublikujemy LISTĘ SPRAW PILNYCH, KTÓRE BĘDĄ ROZPOZNAWANE DO 15 MAJA 2020 roku. Wszystkie osoby, których dotyczy udział w wyznaczonych posiedzeniach, prosimy o częste śledzenie naszej strony internetowej oraz oficjalnego konta Sądu na Facebooku.

 

Pozostałe ograniczenia działalności Sądu nadal obowiązują- do ich odwołania. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Podstawa prawna:

*art. 15zzs ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)

**art. 14a ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695).

Sąd w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu 2020

02.04.2020, 09:39

Autyzm poznaj zanim ocenisz W dniu 2 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu włączył się w obchody Światowego Dnia Autyzmu, choć z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa będą one miały inny wymiar niż w tamtym roku. W 2019 roku podświetlony na niebiesko Sąd budził duże zainteresowanie mieszkańców. Z uwagi na fakt, że obecnie podświetlenie Sądu mogłoby sprzyjać wychodzeniu ludzi z domów, odstąpiono od tej formy wsparcia, w obliczu trwającej narodowej kwarantanny. Dziś Sąd na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, realizuje akcję „Zaświeć się na niebiesko” (Light it up blue) online pod hasłem: „Poznaj zanim ocenisz” i #naniebieskodlaautyzmu w formie publikacji zdjęć z niebieskim elementem i promocją haseł przybliżających istotę autyzmu i zachęcających do pogłębienia wiedzy na ten temat. Sąd chcąc przeciwdziałać dyskryminacji i izolacji, po raz drugi przystąpił do akcji, aby edukować społeczeństwo na temat zaburzeń.

SPRAWY NIEPODLEGAJĄCE ODWOŁANIU W KWIETNIU 2020r – lista aktualizowana

27.03.2020, 12:54

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z dnia 20 marca 2020 roku, sygn. Adm. 0181-12/20 w dniach od 01.04.2020 roku do 30.04.2020 roku, odwołaniu podlegają rozprawy i posiedzenia jawne, za wyjątkiem spraw pilnych. W celu ułatwienia Państwu ustalenia, które sprawy będą rozpoznawane, sporządziliśmy: wykaz spraw, które nie podlegały odwołaniuPDF

LISTA MOŻE ULEC UZUPEŁNIENIU O SPRAWY PILNE ROZPOZNAWANE W WYDZIALE KARNYM

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.

Przedłużenie czasowego ograniczenia działalności Sądu

23.03.2020, 12:26

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz wstrzymaniu rozpoznawania spraw sądowych w kwietniu 2020 roku.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 31.03.2020 r. zmieniające Zarządzenie z dnia 12.03.2020 roku (Adm. 0181-7/20)

Zarządzenie PDF

Usprawiedliwianie nieobecności- informacja dla uczestników postępowań

20.03.2020, 10:20

Informujemy wszystkich uczestników postępowań (strony, świadków, biegłych itp.) o konieczności wcześniejszego (przed terminem rozprawy/posiedzenia) telefonicznego lub mailowego informowania sądu o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, przynależności do grupy ryzyka (np. seniorzy, choroby przewlekłe); objawach przeziębienia lub grypy, w tym gorączki; sprawowaniu opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół. Jednocześnie informujemy, że powinno to być wystarczające usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu/rozprawie.

Zarządzenie - Kuratorzy sądowi

17.03.2020, 15:58

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 17 marca 2020 roku, sygn. Adm. 0181-10/20 w sprawie wdrożenia procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom sądowym w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, wyrażono zgodę na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych) oraz zarządzono ograniczenie osobistych kontaktów stron z kuratorami zawodowymi do minimum na rzecz kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

ODWOŁANIE BADAŃ W I OZSS RACIBÓRZ

16.03.2020, 13:50

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2020 roku w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 i zwiększającą się liczbą zakażeń wśród populacji również w Polsce, odwołane zostają wszystkie badania specjalistyczne w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Raciborzu w okresie od dnia 1 maja 2020r. do 18 maja 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 i zwiększającą się liczbą zakażeń wśród populacji w Polsce, odwołane zostają wszystkie badania specjalistyczne w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Raciborzu w okresie od dnia 28 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 marca 2020 roku w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 odwołane zostają wszystkie badania w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Raciborzu w okresie od 13 marca 2020r. do 27 marca 2020r.Do góry