Strona główna / Struktura organizacyjna / III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sędzia Ewa Kosiorowska  

 

Sędziowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sędzia Izabella Świerczek  
Sędzia Anna Nowak  
Sędzia Joanna Bilka-Pason  
Sędzia Ewa Langer  
Sędzia Barbara Gniewek  

 

Referendarze Rodzinnego i Nieletnich

   

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Katarzyna Dworak

Faks: (32) 45 94 648

Lokalizacja: drugie piętro, pokój 208

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 800 - 1500
środa: 800 - 1500
czwartek: 800 - 1500
piątek: 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Adresy poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej wydziału: rodzinny@raciborz.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

Wydział III Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.

W postępowaniu procesowym:

 • o alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • o przysposobienie,
 • o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • o wydanie dziecka,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej.

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • o ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
 • o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego i umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym bez ich zgody,
 • sprawy zabezpieczenia alimentów.

Własciwość miejscowa Wydziału

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego oraz sprawy należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, z obszaru miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 15.12.2008
Dokument oglądany razy: 38 569
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 11.03.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry