II Wydział Karny

 

Siedziba i miejsce urzędowania:

Sąd Rejonowy w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 24
I piętro, pokój 108

Przewodniczący Wydziału Karnego

Sędzia Jacek Lewicki  

 

Sędziowie Wydziału Karnego

Sędzia Jerzy Domagała  
Sędzia Anna Harupa-Zięba  
Sędzia Monika Mańka  
Sędzia Anna Maksoń-Prach  
Sędzia Łukasz Mrzyk  
 

Referendarze Wydziału Karnego

Referendarz Anita Mandrysz  

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału Karnego

Danuta Rokita

Lokalizacja: pierwsze piętro, pokój 108, budynek Sądu przy ul. Wojska Polskiego 24

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 800 - 1500
środa: 800 - 1500
czwartek: 800 - 1500
piątek: 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Adresy poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej wydziału: karny@raciborz.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

  1. Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wnioski prokuratura o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  2. Rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie sie odpowiedzialności);
  3. Rozpoznawanie spraw o wykroczenia, w których wniesiono do sądu wniosek o ukaranie przez uprawnionych oskarżycieli publicznych.
  4. Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia Prokuratora Rejonowego o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia

Właściwość miejscowa Wydziału

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 43 976
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 11.03.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry