Aktualności

Dzień Otwarty Notariatu 2020

Opublikowano: 24.11.2020, 10:46

W sobotę 28 listopada b.r. odbędzie się 11. Edycja Dnia Otwartego Notariatu pod hasłem Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem. Tego dnia w godzinach 10-16  notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników DON-u organizatorzy zrezygnowali z dotychczasowej formuły stacjonarnych spotkań.Odwołanie rozprawy w dniu 28-29 października 2020 roku

Opublikowano: 27.10.2020, 16:34

Infografika

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 27 października 2020 rokuPDFINFORMACJA

Opublikowano: 27.10.2020, 11:52

Sąd Rejonowy w Raciborzu informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 27.10.2020) sprawy II W 847/19 (godz. 12:30) oraz II K 404/20 zostały odwołane.

Odwołanie rozpraw

Opublikowano: 26.10.2020, 08:16

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na sytuację epidemiczną, rozprawy wyznaczone na dzień 26.10.2020 i 27.10.2020 roku w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Raciborzu zostają odwołane.

W związku ze zmienna sytuację epidemiczną , prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu.Tydzień Mediacji 2020-stacjonarnie i ONLINE

Opublikowano: 06.10.2020, 13:51

Sąd Rejonowy w Raciborzu serdecznie zaprasza na obchody Tygodnia Mediacji, który odbywa się od 12 października 2020 roku do 16 października 2020 roku oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na dzień 15 października 2020 roku.

 Powołanie koordynatora do spraw dostępności

Opublikowano: 02.10.2020, 15:42

Informujemy, że w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r., poz. 1062 j.t.) został powołany Koordynator do spraw dostępności w sądach apelacji katowickiej w osobie Pani Małgorzaty Cichowskiej z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tel. (32) 2004 661, adres e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.plZarządzenie dot. zniesienia części ograniczeń w funkcjonowaniu Sądu

Opublikowano: 10.08.2020, 13:39

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 07.08.2020r. PDFZasady przeprowadzania badań w OZSS

Opublikowano: 27.07.2020, 11:41

Zarz ądzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Pobierz PDF

Najbliższe terminy spraw


Brak wokand.


Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Strona Sądu Rejonowego w Raciborzu ma wyłącznie charakter informacyjny, a jej zawartość będzie uzupełniana i korygowana. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie co do jej kształtu, przydatności czy zawartości, przesyłane na adres poczty elektronicznej administratora strony.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujące przepisy proceduralne nie pozwalają na skuteczne składanie pism procesowych w formie elektronicznej i dlatego wszelkie dokumenty dot. wszczęcia bądź biegu postępowań sądowych muszą być składane w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązujących wymogów formalnych oraz terminów. Pisma przesyłane pocztą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.
 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1500
Środa 800 - 1500
Czwartek 800 - 1500
Piątek 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz
NIP: 639-16-55-285
REGON: 000323803
Telefony:
Biuro Obsługi Interesantów: +48 32 45 94 600, +48 32 45 94 622
Wydział Ksiąg Wieczystych: +48 32 45 94 640
Ekspozytura Centralnej Informacji
Nowej Księgi Wieczystej:
+48 32 45 94 641
Faks: +48 32 45 94 612
Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Zapytania drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Mapa dojazdu:

Mapa dojazdu do Sądu Rejonowego w Raciborzu

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Raciborzu obejmuje swoją właściwością miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Raciborzu dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl

Do Sądu Rejonowego w Raciborzu można kierować korespondencję w formie elektronicznej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Aby skorzystać z powyższej możliwości należy złożyć wniosek do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej "elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej".

 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000

Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:

Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

Konto sum na zlecenie (opłaty do Rejestru spadkowego, zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000
 
Świadczenia pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.
Bank Gospodarstwa Krajowego F. Bielsko-Biała O/ Katowice: 40 1130 1091 0003 9092 2120 0003
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 431 148
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 07.01.2015
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry