Regulaminy

 

Zarządzenie Prezesa Sądu w Raciborzu z dn.13.08.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów oraz Regulaminu Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Raciborzu

Zarządzenie w sprawie zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Raciborzu - Zarządzenie

Regulamin pracy Rady Ławniczej

Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu (załącznik nr 4 do zarządzenia)

Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 6 694
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 18.08.2021
 
wydruk z dnia: 7.08.2022 // www.raciborz.sr.gov.pl