Edukacja prawna

Zapraszamy do korzystania z poradników i broszur przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przygotowując zajęcia z zakresu edukacji prawnej, proszę pamiętać, że każda pomoc, podręcznik, informator wydany był zgodnie ze „stanem prawnym” na określony dzień. Oznacza, to że przed wykorzystaniem, czy cytowaniem konkretnych przepisów należy się zapoznać z ich aktualnym brzmieniem. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej http://isap.sejm.gov.pl/.

Materiały do pobrania:

 

Edukacji prawna dzieci i młodzieży

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Raciborzu zaprasza uczniów do udziału w spotkaniach,  które mogą mieć następujące formy:

Placówki zainteresowane wzięciem udziału w proponowanych działaniach prosimy o składanie wniosków kierowanych do Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu drogą pisemną lub e-mail na adres: administracja@raciborz.sr.gov.pl. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

UWAGA! Udział w zajęciach „Dzień z prawem w sądzie” wymaga zgłoszenia na odrębnym formularzu oraz zapoznania się z regulaminem- link do dokumentów powyżej. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane wcześniej i niezależne od Sądu skrócenie czynności zaplanowanych podczas rozprawy (np. spowodowane nieobecnością świadków) ani odwołanie rozprawy.

 

INICJATYWY SĄDU Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ

 

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikację PORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY„Przychodzi uczeń do prawnika….”

Pełnometrażowy film dokumentalny o historii raciborskiego sądownictwa i więziennictwa od średniowiecza do dziś.

 

Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 623
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 18.10.2019
 
wydruk z dnia: 18.04.2021 // www.raciborz.sr.gov.pl