Lekarze Sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz. 849), zgodnie z którą usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich usprawiedliwiających niestawiennictwo na wyznaczonych terminach:

- zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 12.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 058
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 12.02.2016
 
wydruk z dnia: 8.08.2020 // www.raciborz.sr.gov.pl