Aktualności

Zarządzenie dot. zniesienia części ograniczeń od dnia 24.06.2021 roku

Opublikowano: 05.07.2021, 10:38

Zarządzenie dot. zniesienia części ograniczeń w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Raciborzu od dnia 24.06.2021 rokuZarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 08.04.2021 roku

Opublikowano: 09.04.2021, 11:47

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 08.04.2021 roku: PobierzLista odwołanych spraw 31.03-09.04.2021r

Opublikowano: 30.03.2021, 12:47

Lista odwołanych spraw 31.03-09.04.2021r: PobierzOgraniczenie bezpośredniej obsługi Sekr. Wydziału V Ksiąg Wieczystych

Opublikowano: 29.03.2021, 13:46

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 29.03.2021 roku: PobierzLista odwołanych spraw 29-30.03.2021r

Opublikowano: 26.03.2021, 13:44

Lista odwołanych spraw 29-30.03.2021r: PobierzZarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 26.03.2021 roku

Opublikowano: 26.03.2021, 13:41

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 26.03.2021 roku: Pobierz

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021

Opublikowano: 19.02.2021, 09:42

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odbywa się w dniach 22 – 28 lutego 2021 roku. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw, a działania podjęte w trakcie tego tygodnia mają także przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.Oświadczenie Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu

Opublikowano: 18.02.2021, 08:22

Oświadczenie

    W związku z emisją reportażu pt. „Maszynista skazany. Pierwszy taki wyrok w Polsce” w dnia 16 lutego 2021 roku w programie „Interwencja” na antenie Telewizji Polsat, a ponadto publikacją reportażu i artykułu na stronie internetowej: www.interwencja.polsatnews.pl z ubolewaniem stwierdzam, że został on przygotowany z naruszeniem zasady staranności i rzetelności dziennikarskiej. Publikacja zawiera częściowo nieprawdziwe i nieścisłe informacje, które wprowadzają widzów i czytelników w błąd, w sposób nierzetelny i niepełny przedstawia podstawy wyroku Sądu I instancji, a tym samym godzi w wizerunek Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz dobro wymiaru sprawiedliwości.

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
II K 272/201908:45, 2021-07-26
Sala nr 24, Parter, ul. Nowa 29 Racibórz
II K 302/202109:00, 2021-07-26
Sala nr 24, Parter, ul. Nowa 29 Racibórz
II K 328/202109:00, 2021-07-26
Sala nr 24, Parter, ul. Nowa 29 Racibórz
II K 322/202109:40, 2021-07-26
Sala nr 24, Parter, ul. Nowa 29 Racibórz
II K 308/202111:00, 2021-07-26
Sala nr 24, Parter, ul. Nowa 29 Racibórz


Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Strona Sądu Rejonowego w Raciborzu ma wyłącznie charakter informacyjny, a jej zawartość będzie uzupełniana i korygowana. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie co do jej kształtu, przydatności czy zawartości, przesyłane na adres poczty elektronicznej administratora strony.
Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujące przepisy proceduralne nie pozwalają na skuteczne składanie pism procesowych w formie elektronicznej i dlatego wszelkie dokumenty dot. wszczęcia bądź biegu postępowań sądowych muszą być składane w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązujących wymogów formalnych oraz terminów. Pisma przesyłane pocztą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.
 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1500
Środa 800 - 1500
Czwartek 800 - 1500
Piątek 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz
NIP: 639-16-55-285
REGON: 000323803
Telefony:
Biuro Obsługi Interesantów: +48 32 45 94 600, +48 32 45 94 622
Wydział Ksiąg Wieczystych: +48 32 45 94 640
Ekspozytura Centralnej Informacji
Nowej Księgi Wieczystej:
+48 32 45 94 641
Faks: +48 32 45 94 612
Adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Zapytania drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: administracja@raciborz.sr.gov.pl

 

Mapa dojazdu:

Mapa dojazdu do Sądu Rejonowego w Raciborzu

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Raciborzu obejmuje swoją właściwością miasto Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Raciborzu dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl

Do Sądu Rejonowego w Raciborzu można kierować korespondencję w formie elektronicznej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Aby skorzystać z powyższej możliwości należy złożyć wniosek do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej "elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej".

 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000

Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:

Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

Konto sum na zlecenie (opłaty do Rejestru spadkowego, zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000
 
Świadczenia pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.
Bank Gospodarstwa Krajowego F. Bielsko-Biała O/ Katowice: 40 1130 1091 0003 9092 2120 0003
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Lukoszek
Dokument z dnia: 16.12.2008
Dokument oglądany razy: 478 375
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 07.01.2015
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry